УСЛУГИ

ТУРИСТИЧКИ ТУРИ

ВИП / КОРПОРАТИВНИ ЛЕТОВИ

МАПИРАЊЕ

ФОТОГРАФИРАЊЕ И СНИМАЊЕ ОД ВОЗДУХВОЗДУХОПЛОВНИ АМБУЛАНТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

ПРОТИВПОЖАРНИ ОПЕРАЦИИ

ОБУКА ЗА ЛЕТАЊЕ

КАРГО УСЛУГИ
ВАШАТА СВАДБА Е ЕДЕН ОД НАЈВАЖНИТЕ ДЕНОВИ ВО ВАШИОТ ЖИВОТ

Романтичен ден исполнет со спомени кои ќе сакате да ги зачувате засекогаш. Зошто да не го направите уште помагичен со едно патување од или до местото на вашата свадба во ваш личен хеликоптер?
Нека овој посебен ден
биде уште по посебен!