Контакт

Седиште

Галерија ЕТЦ, 3 Кат Блвд. Бајрам Цури
Тирана, Албанија

T+355 42 271 938

M+355 69 202 0002

Efly@vivahelicopters.com

Канцеларијата за врски

Блвд К. Охридски 11/4
Скопје, Македонија

 

M+389 77 600 888

Emk@vivahelicopters.com

БИДИ ВО КОНТАКТ